90% af virksomheder mangler digitale kompetencer – men hvad betyder ‘digitale kompetencer’?

LIFTED COMPETENCE
En undersøgelse fra Capgemini Consulting viser, at mere end 90% af virksomheder mangler digitale kompetencer. Hele 77% af virksomhederne mener, at “manglende digitale færdigheder” er en central hindring for digital transformation.

Men hvad betyder ‘digitale kompetencer’ egentlig? Du tænker måske på de digitale selvbetjeningssystemer som f.eks. e-Boks, som du endnu ikke har fået styr på at bruge? Eller evnen til at kunne forstå det nye IT-system på din arbejdsplads? Eller måske du tænker på de sociale medier, hvor du ikke helt forstår meningen med et online CV på Linkedin?

Begrebet ‘digital kompetence’ er opstået i takt med den teknologiske udvikling, som stiller nye krav til, hvordan vi som virksomhed og medarbejder løbende holder os forandrings- og konkurrencedygtige med de nødvendige digitale kompetencer. Begrebet ‘digital kompetence’ er i dag stadig diffus og der findes ingen global definition. Men det er blevet et vel omtalt buzzword, som vi kun kommer til at se meget mere af. Dog har vi set en udvikling af begrebet ‘digital kompetence’, som allerede blev anerkendt af Europa-kommissionen i 2006, som en af de vigtigste kernekompetencer for livslang læring. Sidenhen blev der i et større EU forskningsprojekt udarbejdet følgende definition:

“Digital kompetence er din evne til at bruge teknologi til at udføre opgaver, løse problemer, kommunikere, håndtere information, samarbejde, skabe og dele indhold effektivt, hensigtsmæssigt, sikkert, kritisk, kreativt, selvstændigt og etisk”.
Læs definitionen her

Ovenstående definition er meget bred og stadig ret diffus. Vores erfaring i LIFTED COMPETENCE viser, at ‘digital kompetence’ handler om evnen til at drage fordel af teknologier og digitale platforme, services mv., som tilfører værdi til din hverdag og arbejdsgang. Udviklingen af digitale kompetencer kan og bør bidrage til mere produktive, kommunikative, kritiske og strategiske kompetencer.

Udnytter du dit fulde digitale potentiale?

  • I hvor høj grad er du i stand til at bruge søgefiltre, som begrænser antallet af søgeresultater? F.eks. at filtrere resultater efter dato, forfatter, citater, filformat.
  • I hvor høj grad benytter du relevante selvbetjeningsservices som f.eks. e-Boks og Borger.dk?
  • I hvor høj grad overvejer du, hvor og hvordan digitalt indhold kan gemmes og opbevares? F.eks. fordele og ulemper ved at gemme på Cloud, USB, harddisk eller bærbar enhed.
  • I hvor høj grad er du i stand til at interagere med andre ved hjælp af grundlæggende funktioner i kommunikationsværktøjer? F.eks. mobiltelefon, skype, chat eller e-mail.


PwC’s Global CEO Survey 2016
 viser, at 49% af de danske CEOs har fokus på medarbejdernes evner og omstillingsparathed i udviklingen af morgendagens ledere og medarbejdere. Hele 74% af de danske CEOs svarer, at teknologiske fremskridt er den tendens, de forventer vil skabe de største forandringer. Men der er en generel bekymring med 59%, som frygter, at de ikke har adgang til kvalificeret arbejdskraft og kompetencer i takt med den hastige teknologiske udvikling, som stiller nye krav til digitale kompetencer blandt medarbejdere. Dette rækker udover den sædvanlige IT-afdeling og skal i bredere forstand ses på tværs af organisationen, hvor alle skal have løftet deres digitale kompetenceniveau for at sikre en samarbejdsvillig og innovativ virksomhedskultur.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt