Attribution modelling – Korrekt tilskrivning af værdi.

Hvad er attribution modelling?

Det er viden om hvilken rolle den enkelte marketing kanal har spillet ift. den enkelte brugers rejse frem mod et køb eller anden ønsket aktivitet. Den mest brugte metode (da det er den der er lettest at måle) er Last Click og den angiver hvilken annonce som brugeren sidst interagerede med inden han/hun foretog den ønskede handling. Det mest retvisende vil dog være at synliggøre hele brugerens rejse (også kaldet path to conversion) og tilskrive værdi til de kanaler der har påvirket brugeren tidligere i beslutningsprocessen.

Derfor bør du komme i gang med attribution modelling!

Alle studier viser, at forbrugeren ikke træffer beslutninger på baggrund af kun én enkelt reklameeksponering, men at flere annoncer påvirker beslutningsprocessen. LIFTED kan dokumentere, at Last Click metoden i gennemsnit ignorerer 90% af de reklameeksponeringer, som brugeren møder gennem beslutningsprocessen og det bør naturligvis tages med i evalueringen af den samlede medieplanlægning. Last Click giver et forkert billede af marketingaktiviteternes samlede effekt og medfører at annoncørens ROI-udregninger oftes er fejlbehæftede og at allokering og prioritering af mediespend sker på et forkert grundlag. LIFTEDs attribution modeling og medieoptimeringsanalyse giver dig en bedre forståelse for, hvordan din online marketing virker, og kaster lys over den sande værdi af hver enkelt kanal.

Flere undersøgelser viser, at annoncører ser store fordele ved attribution modeling:

  • 7 ud af 10 annoncører siger at attribution modeling giver dem bedre mulighed for at allokere og prioritere ressourcer imellem forskellige mediekanaler
  • Mere end 6 ud af 10 siger at attribution modeling giver en bedre forståelse af hvordan digitale kanaler arbejder sammen

Hvilket udbytte kan du forvente?

LIFTED anvender vores eget unikke framework for attribution modelling, som vi tilpasser til din virksomheds kontekst og ved at lade os gennemføre en attribution modelling analyse på dine marketingaktiviteter får du:

  • Indsigt i dine kunders digitale adfærd i beslutningsprocessen
  • Forståelse for kanalernes samspil og hvor de optræder i forbrugernes rejse
  • Et mere retvisende billede af kanalernes værdi og deres reelle ROI
  • Præsentation og handlingsplan inkl. en række initiativer som bør gennemføres for at opnå større værdi af marketingaktiviteterne

Ring til LIFTED på 88 82 70 60 for en yderligere dialog omkring attribution modeling, og hvordan du får et retvisende billede af dit mediespend!

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt