KONVERTERINGSOPTIMERING

At sikre de bedste kundeoplevelser og salgsresultater

Dit websteds evne til at konvertere besøgende til kunder eller leads er afgørende for succes. Mange virksomheder konkurrerer efterhånden imod store internationale spillere, som i høj grad evner at gøre deres kommunikation så relevant, at de er bedre til at “lukke et salg”. F.eks. er det almindeligt kendt, at en af årsagerne til Amazon.coms succes, skyldes at de kan være så relevante overfor brugerne, at ca 15% af deres besøg forlader sitet med “varer i hånden”.

LIFTED foretager analyser af potentialet i konverteringsoptimering – dvs. finder de kritiske steder på sitet, hvor frafaldet ser ud til at være størst. Derefter identificerer teamet metodisk hvordan konverteringsraten kan påvirkes i en positiv retning. LIFTED opstiller kommunikationshypoteser og afprøver disse hypoteser ved hjælp af forskellige let-implementerbare testværktøjer, så klienten får statistisk bevis for hvordan selv små ændringer i kommunikationen på et site, kan påvirke konverteringsraten betragteligt. Resultaterne dokumenteres således at kommunikationen løbende bliver bedre og bedre – også i evt andre kanaler.

Virksomheden får dels flere brugere til at gøre de ønskede handlinger: Flere likes, flere signups, flere leads til call centre – og ikke mindst: Flere kunder. Desuden får virksomheden en masse relevant viden om hvilke budskaber, deres kunder finder mest relevant – og en bedre forståelse af kundernes beslutningsproces. Virksomhedens marketingfunktion geares og tilvænnes den nye marketing-skole, hvor handlinger i højere grad baseres på faktisk viden… Big data! Virksomhedens kunder får desuden en bedre oplevelse – og dermed højnes sandsynligheden for at der skabes en god og langvarig kunderelation.

 Interesseret i at høre nærmere?

Du er altid velkommen til at kontakte os, og komme forbi
til en kop kaffe og en uforpligtende snak om dine digitale muligheder.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt