Manglende fokus på digital kompetenceudvikling forhindrer høst af vækstpotentiale

Den digitale revolution har rystet fundamentet under en stribe velrenommerede brancher, som indtil for blot få år siden fremstod som nærmest urørlige. Velkendte brands som Blockbuster, Fona og Kodak er gået hen i historien af business bøger under kategorien “Disruptive technologies – are you next?”. Selv den finansielle sektor udfordres på betalingsløsninger fra digitale giganter som Google og Apple.

Men hvorfor er det, at nogle virksomheder klarer sig rigtig godt, mens andre bliver overhalet af konkurrenterne? Darwins evolutionsteori er et godt eksempel på, at det ikke er den stærkeste, som overlever. Det er heller ikke den mest intelligente, men snarere den, som er bedst til at tilpasse sig nye levevilkår.

Den digitale udvikling udfordrer mange industrier og virksomheders forretningsgrundlag, og en del af udfordringen for de ansvarlige virksomhedsejere og topledere er, at »business as usual« er en farlig strategi at navigere efter i en digital verden, hvor alt synes at forandre sig med eksponentiel fart. Vi har set markante ændringer i den måde, hvorpå virksomheder producerer, sælger og leverer produkter på, for ikke at tale om hvordan de markedsfører og kommunikerer til kunder – et paradigmeskifte fra “old school marketing” til “new school marketing”.

Brugen af mobile platforme, sociale medier og analytiske redskaber er eksploderet på ganske kort tid og gennemsyrer virksomheder på tværs af afdelinger, hvor data er blevet en afgørende del af beslutningsprocesser, produktudvikling og målsætninger. Konkurrencen er intensiveret og de virksomheder, som har succes med overgangen i at udnytte digitale kanaler, vil stå stærkere i kundens “top of mind”, og kan høste konkurrencemæssige fordele ved at tilpasse og skræddersy løsninger derefter. Det handler i langt højere grad om convenience, gennemsigtighed, intuitive app og webløsninger, tilgængelighed og customisation. Denne udvikling kræver et skarpere fokus på digital kompetenceudvikling, hvor vi gør op med gårsdagens it-afdeling og fokuserer på at forene vision og målsætning i en digital strategi, som understøttes af datadrevne beslutninger, som øger værdiskabelsen.

I 2013 gennemførte Capgemini Consulting en analyse kaldet “Developing Skills for Today’s Digital Organizations”. Her blev 800 mellem- og topledere fra over 50 industrier adspurgt til niveauet af digitale kompetencer, hvoraf hver femte leder svarede, at Millennials – også kaldet “The Net Generation” har manglende analytiske og digitale kompetencer:

“Building digital skills is a huge part of the overall digital transformation agenda. Organisations will have to continue working towards sustaining the advantage that they gain through these digital skills. This will require sustained efforts towards training and re-skilling. Acquiring digital skills is the first significant, step of a long journey to a successful digital transformation”. (Capgemini Consulting, 2012)

 

Danske virksomheder skal udnytte deres digitale potentiale

Ifølge den seneste rapport fra World Economic Forum, er danske virksomheders IT-parathed faldende – fra nr. 1 i 2006 til 2009 er vi nu kommet ned på en 15. plads på Networked Readiness Index. I en rapport fra Erhvervs- og vækstministeriet fra 2015 omkring den digitale vækst i Danmark, mener 34% af de danske virksomheder, at mangel på kompetencer til it-forretningsudviklingen og helt basale it-brugerkompetencer udgør en stor barriere for digitalisering. Det er et problem,  fordi virksomheder ikke kan høste det fulde vækstpotentiale ved digitalisering uden adgang til medarbejdere med de rette digitale kompetencer.

“På trods af en stigning i antallet af it-uddannede er det fortsat en udfordring for virksomhederne at få dækket deres digitale kompetencebehov. Der er fortsat et uudnyttet potentiale i at styrke konkurrenceevnen gennem digitalisering og anvendelse af data, særligt blandt små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Mere end en tredjedel af danske SMV’er er karakteriseret ved, at de kun anvender IT i et begrænset omfang. Samtidig realiserer de danske virksomheder ikke til fulde potentialerne ved e-handel eller Big Data”.

 

5 trin til at løfte digitale kompetencer i danske virksomheder:

  1. Engagement fra ledelsen: Støt op omkring læring og udvikling på tværs af virksomheden.
  1. Tildeling af ressourcer til kompetenceudvikling: Der er behov for at prioritere uddannelser og kurser for at kunne forblive konkurrencedygtig.
  1. Udvikling af en langsigtet uddannelsesstrategi: Uddannelse og kompetenceudvikling skal gå hånd i hånd med virksomhedens digitale strategi.
  1. Vedligeholdelse af digitale kompetencer: Der er behov for at opbygge en udviklingskultur, så virksomheden løbende kan løfte det digitale kompetenceniveau.  
  1. Tilbyd forskellige metoder til kompetenceudvikling: Mennesker lærer på forskellige måder, så fleksibilitet er nøglen

 

Hos LIFTED COMPETENCE kan vi hjælpe med at kortlægge, definere og igangsætte standardiserede eller skræddersyede uddannelsesforløb, hvor vi udbyder markedets førende uddannelse i digital markedsføring, som er udviklet af bl.a. Google, Facebook og Ebay. Med afsæt i jeres specifikke behov, kultur og udfordringer, får du markedets nyeste digitale værktøjer og metoder, for at sikre I kan levere datadrevne beslutninger, målbare resultater og øget værdi af jeres indsats på tværs af digitale kanaler.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt